منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 تبریز آقای سوری تبریز- آخر شهناز - جنب دانشگاه پیام نور - نبش کوچه پیروزی ۰۴۱-۳۵۴۲۸۰۰۲ ۰۹۱۴-۲۹۲۸۰۰۳ tabriz2@chaparnet.com
2 مراغه و بناب فرهاد عزیزاله زاده مراغه - خیابان قدس - پاساژ ایران زمین - طبقه همکف - پلاک 5 ۰۴۱۳۷۲۵۴۶۱۷ ۰۹۱۴۱۷۷۲۳۰۷ maragheh@chaparnet.com
3 تبریز آقای سلطانی چای کنار اول دمشقیه- نبش بن بست موسوی پلاک 3/21 ۰۴۱-۳۳۳۴۷۰۴۴ ۰۴۱-۳۲۲۵۰۹۸۸ ۰۹۱۴۱۰۰۲۱۳۵-۰۹۳۶۲۴۴۸۸۰۸ tabriz@chaparnet.com