منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 سبزوار خانم مهدوی شکوه سبزوار، خیابان ۲۴ متری انقلاب غربی، نرسیده به میدان بیضی، خیابان سرچشمه، رو به روی سرچشمه۱۵، پلاک ۵۶ ۰۵۱-۴۴۶۴۵۷۳۱
۰۵۱-۴۴۶۵۹۳۲۷
۰۹۱۵۶۵۹۲۰۱۶
۰۹۱۵۶۵۹۲۰۱۵
۰۹۱۵۳۷۱۸۵۱۳
sabzevar@chaparnet.com
2 مشهد آقای مرادیون مشهد، خیابان کوشش ۴۴ ، قطعه دوم ۰۵۱-۳۳۸۷۳۱۳۲ ۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۵ mashhad@chaparnet.com
3 مشهد آقای واحدیان مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 58 دفتر کالارسانان چاپار ۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۸۸
۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۹۹
۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱
09158286980
mashhad2@chaparnet.com
4 نیشابور آقای عبدالله آبادی نیشابور، شهرک قدس، بلوار دانشگاه، نبش چهارراه مخابرات ۰۵۱-۴۲۶۲۵۷۰۰ ۰۹۱۵۵۵۱۳۵۷۱
۰۹۱۵۱۵۴۴۶۴۹
neyshabur@chaparnet.com
5 مشهد ابتهاجی آقای ابتهاجی مشهد شهرک صنعتی توس تالش شمالی تالش شمالی 3 فاز خدماتی پلاک41 - ۰۹۱۵۱۲۱۳۶۴۵ mashhad3@chaparnet.com