ایران ، تهران

64085 - 021

  info@chaparnet.com

EN :

مشتریان ما

مشتریان کالا رسانان چاپار شامل بانک ها، موسسات مالی، بیمه، ، تجهیزات پزشکی، ، پوشاک، خودرو سازان و غیره میباشد از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب میهن عزیزمان مستقر و آماده در جهت اطمینان دهی به مشتریان مان هستیم که کالاهایشان به موقع و سالم به مقصد برسد.
درخواست از شما با حرکت و عملکرد مناسب از ما بدون محدودیت ادامه خواهد داشت.