ایران ، تهران

64085 - 021

  info@chaparnet.com

EN :

Leave your feedback

از آنجائیکه بر اساس خط مشی کیفیت شرکت کالارسانان چاپار میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات لجستیکی و هماهنگیهای انجام شده دارای ارزش و اهمیت ویژه ای است، لذا خواهشمند است ما را در رسیدن به این هدف با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود یاری فرمائید.