منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 تبریز آقای سوری امامیه – جنب دانشگاه پیام نور - نبش کوی پیروزی ۰۴۱-۳۵۴۲۸۰۰۲ ۰۹۱۴۲۹۲۸۰۰۳ [email protected]
2 مراغه و بناب فرهاد عزیزاله زاده مراغه - خیابان قدس - پاساژ ایران زمین - طبقه همکف - پلاک 5 ۰۴۱۳۷۲۵۴۶۱۷ ۰۹۱۴۱۷۷۲۳۰۷ [email protected]
3 تبریز آقای سلطانی چای کنار – بعد از پل منصور – اول دمشقیه – پلاک 3/21 ۰۴۱-۳۳۳۴۷۰۴۴
۰۴۱-۳۳۲۵۰۹۸۸
۰۹۱۴۱۰۰۲۱۳۵ -۰۹۳۶۲۴۴۸۸۰۸ [email protected]
4 تبریز خانم بنازاده تبریز - خیابان امام خمینی – پشت ایستگاه BRT تپلی باغ – جنب گیم نت سناتور – پلاک ۱۰۱۲ ۰۴۱-۳۳۳۴۳۱۵۳ ۰۹۹۲۳۳۰۰۱۷۲ [email protected]
5 تبریز خانم آقازاده تبریز - چایکنار - بیلانکوه غربی - جنب مسجد هاشم خان - پلاک ۲۲۸ ۰۴۱-۳۶۵۸۴۱۸۸ ۰۹۱۴۱۱۹۹۴۳۷ [email protected]
6 مرند-جلفا-صوفیان آقای صادق پور مرند-تقاطع پنجم مهراب - رو به روی فرش زنده دل ۰۹۱۴۶۵۹۹۲۰۹ -۰۹۱۴۸۸۶۰۸۵۸ [email protected]