منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 تبریز آقای سوری امامیه ،– جنب دانشگاه پیام نور ،– نبش کوی پیروزی ۰۴۱-۳۵۴۲۸۰۰۲ ۰۹۱۴۲۹۲۸۰۰۳ Tabriz2@chaparnet.com
2 مراغه و بناب فرهاد عزیزاله زاده مراغه خیابان قدس پاساژ ایران زمین طبقه همکف پلاک 5 ۰۴۱۳۷۲۵۴۶۱۷ ۰۹۱۴۱۷۷۲۳۰۷ maraghe@chaparnet.com
3 تبریز آقای سلطانی چای کنار – بعد از پل منصور – اول دمشقیه – پلاک 3/21 ۰۴۱-۳۳۳۴۷۰۴۴
۰۴۱-۳۳۲۵۰۹۸۸
۰۹۱۴۱۰۰۲۱۳۵ -۰۹۳۶۲۴۴۸۸۰۸ Tabriz3@chaparnet.com
4 تبریز خانم بنازاده تبریز - خیابان امام خمینی – پشت ایستگاه BRT تپلی باغ – جنب گیم نت سناتور – پلاک 1012 ۰۴۱۳۳۳۴۳۱۵۳ ۰۹۹۲۳۳۰۰۱۷۲ Tabriz1@chaparnet.com
5 تبریز خانم آقازاده تبریز-خیابان آزادی – چهارراه حکیم نظامی – کوی دانش۱ - پلاک ۱ ۰۴۱-۳۴۷۶۴۴۹۶ ۰۹۱۴۱۱۹۹۴۳۷ tabriz4@chaparnet.com