منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 اصفهان آقای شهریاری اصفهان، خیابان آپادانا، جنب بانک پارسیان، مجتمع تجاری آپادانا ۰۳۱-۳۶۶۴۴۳۵۸ ۰۹۱۳۱۰۵۷۸۸۰
۰۹۱۳۱۶۶۸۲۷۱
isfahan۲@chaparnet.com
2 اصفهان آقای محمدی اتوبان چمران از میدان لاله به سمت پل چمرانء حد فاصل کوچه ۴۴ و ۴۲ دفتر کالا رسانان چاپار ۰۹۱۳۸۲۸۹۶۱۱ isfahan۳@chaparnet.com
3 خمینی شهر آقای کبیری خمینی شهر، خیابان جانبازان، جنب مسجد محسنی ۰۳۱-۳۳۶۰۶۳۱۷ ۰۹۱۹۰۸۷۰۸۷۰ khomeyni.shahr@chaparnet.com
4 شاهین شهر آقای حدادزاده شاهین شهر، ورودی شمال غربی، خیابان حر، بنیاد ازدواج ۰۳۱-۳۶۲۴۹۸۴۶ ۰۹۱۳۸۰۰۱۹۷۰ shahinshahr@chaparnet.com
5 شهرضا آقای آقاسی شهرضا، خیابان ارشاد، پشت شرکت برق ۰۳۱-۵۳۲۳۴۱۶۱ ۰۹۱۳۲۲۱۸۶۸۴ shahreza@chaparnet.com
6 کاشان خانم حمزه ای کاشان،میدان چهارده معصوم، ابتدای بلوار مفتح، دفترچاپار ۰۳۱-۵۵۵۷۵۹۵۴ ۰۹۱۳۳۶۲۲۷۱۴ kashan@chaparnet.com
7 آران و بیدگل خانم حمزه ای آران و بیدگل، بلوارشهیدان اربابی دفتر پست دولت جناب اقای علی مهدی ۰۳۱-۵۴۷۵۰۰۲۷ ۰۹۱۳۲۱۶۲۲۷۱۴ kashan@chaparnet.com