منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 سبزوار خانم مهدوي شکوه سبزوار، خيابان ۲۴ متري انقلاب غربي، نرسيده به ميدان بيضي، خيابان سرچشمه، رو به روي سرچشمه۱۵، پلاک ۵۶ ۰۵۱-۴۴۶۴۵۷۳۱
۰۵۱-۴۴۶۵۹۳۲۷
۰۹۱۵۶۵۹۲۰۱۶
۰۹۱۵۶۵۹۲۰۱۵
۰۹۱۵۳۷۱۸۵۱۳
sabzevar@chaparnet.com
2 مشهد آقاي مراديون مشهد، خيابان کوشش ۴۴ ، قطعه دوم ۰۵۱-۳۳۸۷۳۱۳۲ ۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۵ mashhad@chaparnet.com
3 مشهد آقای واحدیان مشهد، قاسم آباد ۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱ mashhad۲@chaparnet.com
4 نيشابور آقاي عبدالله آبادي نیشابور، شهرک قدس، بلوار دانشگاه، دانشگاه ۶، جنب بانک ملي، دفتر خدمات ارتباطي قدس ۰۵۱-۴۲۶۲۵۷۰۰ ۰۹۱۵۵۵۱۳۵۷۱
۰۹۱۵۱۵۴۴۶۴۹
neyshabur@chaparnet.com