منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 سبزوار خانم مهدوی شکوه سبزوار، خیابان ۲۴ متری انقلاب غربی، نرسیده به میدان بیضی، خیابان سرچشمه، رو به روی سرچشمه۱۵، پلاک ۵۶ ۰۵۱-۴۴۶۴۵۷۳۱
۰۵۱-۴۴۶۵۹۳۲۷
۰۹۱۵۷۴۲۳۸۵۹ sabzevar@chaparnet.com
2 مشهد هاب آقای مرادیون مشهد، خیابان کوشش ۴۴ ، قطعه دوم ۰۵۱-۳۳۸۷۳۱۳۲ ۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۵ mashhad@chaparnet.com
3 مشهد آقای واحدیان مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 58 دفتر کالارسانان چاپار ۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۸۸
۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۹۹
۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱
۰۹۱۵۸۲۸۶۹۸۰
mashhad2@chaparnet.com
4 نیشابور آقای عبدالله آبادی نیشابور، شهرک قدس، بلوار دانشگاه، نبش چهارراه مخابرات ۰۵۱-۴۲۶۲۷۸۱۲ ۰۹۱۵۵۵۱۳۵۷۱
۰۹۱۵۱۵۴۴۶۴۹
neyshabur@chaparnet.com
5 مشهد ابتهاجی آقای ابتهاجی مشهد شهرک صنعتی توس تالش شمالی تالش شمالی 3 فاز خدماتی پلاک41 - ۰۹۱۵۱۲۱۳۶۴۵ mashhad3@chaparnet.com
6 مشهد کیصوری خانم کیصوری مشهد –- نبش چهارراه راه آهن - –جنب بانک ملی ۰۵۱-۳۷۳۱۰۰۲۲ - ۰۵۱-۳۷۳۱۰۰۱۱ ۰۹۰۳۰۸۳۴۲۱۹ - ۰۹۱۵۷۰۴۴۷۹۳ mashhad4@chaparnet.com