منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 مشهد آقای مرادیون مشهد - خیابان کوشش ۴۴ - قطعه دوم ۰۵۱-۳۳۸۷۳۱۳۲ ۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۵
۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۶
۰۹۰۲۷۶۲۰۰۵۸
[email protected]
2 مشهد آقای واحدیان مشهد، بلوار پیروزی، نبش پیروزی 58 دفتر کالارسانان چاپار ۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۸۸
۰۵۱-۳۸۹۱۰۰۹۹
۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱
۰۹۱۵۸۲۸۶۹۸۰
[email protected]
3 نیشابور آقای توزنده جانی نیشابور - تقاطع بلوار فضل و غزالی -نبش میدان شهدای آتشنشان ۰۵۱۴۲۶۱۴۷۴۸ ۰۹۱۵۹۱۹۹۱۱۴
۰۹۳۳۷۱۷۹۱۱۴
[email protected]
4 مشهد آقای ابتهاجی مشهد - شهرک صنعتی توس - تالش شمالی - تالش شمالی 3 فاز خدماتی - پلاک41 - ۰۹۱۵۱۲۱۳۶۴۵ [email protected]
5 مشهد خانم کیصوری مشهد -خیابان مطهری شمالی- بین مطهری شمالی۶۶و۶۸ -پلاک۱۰۳۸ ۰۵۱-۳۷۳۱۰۰۲۲ ۰۵۱-۳۷۳۱۰۰۱۱ ۰۹۰۳۰۸۳۴۲۱۹
۰۹۱۵۷۰۴۴۷۹۳
[email protected]
6 سبزوار خانم شهرآبادی سبزوار- خیابان بسیج- نبش بسیج سوم - دفتر چاپار . ۰۹۳۷۷۳۷۱۶۳۹
۰۹۰۵۵۷۱۲۱۴۰
[email protected]
7 قوچان آقای حسین لو قوچان - خیابان حافظ - نرسیده به کمربندی - رو به رو مجتمع کوثر - پلاک ۹ - دفتر چاپار . ۰۹۱۵۸۰۶۴۶۲۰
۰۹۳۹۱۳۹۹۶۶۹
[email protected]
8 مشهد آقای واحدیان مشهد-رباط طرق-خیابان ابریشم-نبش ابریشم ۱-نمایندگی چاپار ۰۵۱-۳۳۶۶۶۵۹۹ ۰۹۰۳۱۱۰۵۵۰۱
۰۹۱۵۸۲۸۶۹۸۰
[email protected]
9 تربت حیدریه سرکار خانم موسوی تربت حیدریه - خیابان فردوسی - بین فردوسی ۲۲و ۲۴ - نمایندگی چاپار ۰۵۱-۵۲۲۴۲۲۷۲ ۰۹۱۵۰۹۵۰۰۲۴
۰۹۱۵۴۴۱۱۱۶۹
[email protected]
10 گناباد خانم شریفی خراسان رضوی-گناباد-خیابان شهدا- بین شهدا۶ و۱/۶ -پلاک۶۶- نمایندگی چاپار ۰۵۱-۵۷۲۵۹۷۱۴ ۰۹۰۲۴۰۸۷۹۰۵
۰۹۳۶۱۱۸۴۵۱۴
[email protected]
11 مشهد آقای نخعی سیار . ۰۹۳۳۹۹۴۷۸۰۳
۰۹۱۵۳۵۹۰۵۲۳
[email protected]
12 مشهد آقای بیگی مشهد - قاسم آباد - نبش ادیب ۳۴ - نمایندگی چاپار . ۰۹۱۵۵۳۰۰۵۶۴
۰۹۳۶۲۴۱۹۷۴۵
[email protected]