منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 ابهر آقای امیرلو  ابهر، خیابان دکتر شهید بهشتی، نبش کوچه شهید محراب کرمی ۰۲۴−۳۵۲۶۳۳۰۷ ۰۹۱۰۲۸۴۳۱۲۷
۰۹۲۲۰۳۸۴۳۳۸
abhar@chaparnet.com
2 زنجان آقای هادی زنجان ،خ خیام اول بازار پاشا ۰۲۴-۳۳۳۶۰۱۱۸ ۰۹۱۲۴۴۲۰۸۱۶ zanjan1@chaparnet.com
3 خرمدره آقای امیرلو  ابهر، خیابان دکتر شهید بهشتی، نبش کوچه شهید محراب کرمی ۰۲۴۳-۵۲۶۲۶۶۱ ۰۹۱۲۲۴۲۳۳۶۲ abhar@chaparnet.com