منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 شیراز آقای حیدری شیراز، بلوار سلمان فارسی، روبروی ایران خودرو، دفتر خدمات ارتباطی ۵۳۵۹۵ ۰۷۱-۳۷۳۱۵۷۴۹ ۰۹۱۷۵۳۳۰۳۰۰ shiraz۱@chaparnet.com
2 شیراز آقای شبانکار شیراز بلوار امیرکبیر باهنر جنوبی آخر خیابان اخلاق ساختمان کوثر ۰۷۱۳-۸۲۲۲۶۶۸ ۰۹۱۷-۹۱۷۶۱۹۹ shiraz۲@chaparnet.com
3 شیراز آقای شکری  شیراز، پل مالی آباد، تاچارا، بلوار بهشت، مجتمع تجاری ارکیده، واحد۵۵ ۰۷۱-۳۶۳۵۷۱۸۰ ۰۹۱۷۹۱۳۰۰۱۳
۰۹۱۷۹۱۳۰۰۱۴
shiraz@chaparnet.com
4 مرودشت خانم زارع مرودشت، خیابان امام علی، خیابان فروردین، کدپستی ۷۳۷۱۷۵۳۵۴۱ ۰۷۱-۴۳۳۲۲۴۳۲ ۰۹۳۶۴۶۰۴۲۴۲
۰۹۳۹۸۹۸۷۸۸۶
marvdasht@chaparnet.com