منو

ردیف نام نمايندگي نام نماینده آدرس شماره ثابت شماره موبایل ایمیل
1 شيراز آقاي حيدري شیراز، بلوار سلمان فارسي، روبروي ايران خودرو، دفتر خدمات ارتباطي ۵۳۵۹۵ ۰۷۱-۳۷۳۱۵۷۴۹ ۰۹۱۷۵۳۳۰۳۰۰ shiraz۱@chaparnet.com
2 شيراز آقاي شبانکار شیراز بلوار امیرکبیر باهنر جنوبی آخر خیابان اخلاق ساختمان کوثر ۰۷۱۳-۸۲۲۲۶۶۸ ۰۹۱۷-۹۱۷۶۱۹۹ shiraz۲@chaparnet.com
3 شیراز آقای شکری  شیراز، پل مالی آباد، تاچارا، بلوار بهشت، مجتمع تجاری ارکیده، واحد۵۵ ۰۷۱-۳۶۳۵۷۱۸۰ ۰۹۱۷۹۱۳۰۰۱۳
۰۹۱۷۹۱۳۰۰۱۴
shiraz@chaparnet.com
4 مرودشت خانم زارع مرودشت، خيابان امام علي، خيابان فروردين، کدپستي ۷۳۷۱۷۵۳۵۴۱ ۰۷۱-۴۳۳۲۲۴۳۲ ۰۹۳۶۴۶۰۴۲۴۲
۰۹۳۹۸۹۸۷۸۸۶
marvdasht@chaparnet.com