منو

شرکت کالارسانان چاپار به عنوان اولین و تنها شرکت حمل ونقل داخلی دارای نمایندگی رسمی از ایران ایر- ماهان و آسمان بوده و به همین دلیل مجوز صدور بارنامه های ایر لاین های ذکر شده در دفتر مرکزی را دارد. ارسال محمولات هوایی از طریق شرکت کالارسانان چاپاربه دو صورت توزیع درب به درب با صدور بارنامه هوایی داخلی و تحویل در فرودگاه مقصد با صدور بارنامه های ایرلاین های فوق مقدور می باشد. ضمنا مزیت بارنامه های داخلی هوایی نسبت به بارنامه های خطوط هوایی یاد شده علاوه بر توزیع درب به درب امکان بیمه نمودن محمولات و استفاده ازمزایای بیمه در صورت بروز سانحه و ایجاد خسارت برای محموله می باشد.

حمل هوایی