منو

ارتباط با مشتریان و دریافت نظرات ارزشمند آنها، یکی از راه های کم هزینه و سودآور در جهت ارزیابی خدمات قابل ارائه هر شرکت و سازمانی است. در واقع می توان به صراحت گفت که مشتریان چشم و گوش یک سازمان بوده و با دریافت اطلاعات از ایشان می توان تصمیمات مهمی در راستای اهداف کلان و مهم آن سازمان گرفت. مرکز خدمات مشتریان شرکت کالارسانان چاپار با رویکرد تسهیل ارتباط با مشتریان ارجمند و در راستای تحقق بیش‌از پیش اصل مشتری مداری و با هدف راهنمایی و پاسخگویی نظام‌مند و سریع فعالیت می کند. از دیگر وظایف این مرکز می تـوان به نظارت بر حسن انجام امور لجستیکی به منظور اطمینان از حفاظت و سلامت کالای مشتریان اشاره داشت. همچنین همکاران ما همه روزه در طول ساعات کار اداری با ثبت و پیـگیری دقیق نظرات و شـکایات و بازتاب پیشنهادهای مشتریان از طریق فرآیند نظام پیشنهادها نسبت به رفع نقـوص احتمالی مبادرت ورزیده و تا حصول نتیجه در جهت رضایتمندی هر چه بیشتر مشتریان محترم گام بر می دارند. همکاران ما موظف هستند موارد مطرح شده را بطور دقیق بررسی و در کلیه موارد پیگیری، مشتریان را در جریان آخرین نتایج قرار دهند.

خدمات مشتریان